s
Rockin' Old School iets voor jouw regio?
'De manier om nieuwe vrienden te ontmoeten'
h
                
 
De doelgroep is (te) klein in jouw effect/resultaatgebied
 
Kun je je effectgebied uitbreiden?
(ROS is niet perse van lokale subsidie afhankelijk)

 
JA
NEE