s 
Rockin´ Old School
kleur in elkaars  leven
Evaluatie

Algemeen

-    Voortaan 1 ROS PAKT UIT op 1 dag
     o    Twee concerten op 1 dag is te lang
-    Gezellige middag i.p.v. concert?

Techniek
-    Eerder beginnen met voorbereiden
      o    Te late start
      o    Hell of a job
                   Erg veel techniek!
-    Apparatuur en instrumenten moet optimaal zijn
     o    Sommige versterkers en instrumenten niet in orde
     o    Onderhoudsplan optimaal uitvoeren
     o    Instellen van apparatuur vooraf regelen

AANBEVELINGEN NAAR AANLEIDING VAN ROS CONCERT 19 NOVEMBER 2017 

-     Er moet 1 iemand zijn die het geheel coördineert, die zorgt dat alle info tijdig aanwezig is. We hebben geen algemene tekening nodig maar een bandsamenstelling, bandopstelling en een setlist (de te spelen nummers met bijbehorende samenstelling). Daaruit maken we zelf wel een lijst en tekening van hoe en wat nodig is.

-     Dit resulteert waarschijnlijk in een vaste opstelling zoals veel band optreden: links keys, gitaren en zang midden, bas rechts (achter) drums midden achter. Percussie vaak links midden achter. Dit maakt het voor ons een stuk overzichtelijker. Als er bijvoorbeeld bij de bands een maximum van 4 elektrische gitaren te gelijk is dan komen er in totaal ook maar 4 gitaarversterkers te staan. Geen 8 omdat er wel eens iemand rechts staat ipv links. Dus ook maar 1 bas versterker op rechts.

-     Voor de soundcheck zouden we graag gebruik maken van een band bestaande bijvoorbeeld uit de coaches. We kunnen dan de instrumenten als drums, gitaren, bas en keyboards, goed afregelen. Dit wordt dan de standaard van waaruit de andere bandjes gaan spelen.  Hoe de leden van de bandjes spelen wordt dan een kwestie van bijstellen. Er is sneller een balans per bandje te maken. Speciale instrumenten worden per band extra gesoundchecked.

-     De soundcheck gaat per band waarbij de coach de kapitein is. Samen met hem bepaald de geluidsman de sound. Nu was er zeker ’s middags te veel inmenging van anderen wat het rommelig en onoverzichtelijk maakt. Ook kwamen er tussendoor vragen van andere bands.

-     De geluidsman is leidend. Iedere verandering in opstelling, samenstelling moet met hem overlegd worden. Nu werden plotseling microfoons verplaats, veranderd waardoor het een zooitje werd op het podium. Het is misschien moeilijk maar je moet vertrouwen hebben in de geluidsman. Als je microfoon nog niet aan staat zal dat een reden hebben, dus niet meteen een ander pakken die misschien ook wel een heel andere functie heeft. Eigen microfoons moeten ook overlegd worden, het headsetje over een eigen versterkertje was onhoorbaar.

-     De plaatsing en het aansluiten van eigen instrumenten gebeurt dus ook in samenspraak met de geluidsman. Hij bepaald welke versterkers en/of microfoons weggehaald worden of verplaatst worden. De floormanager (degene van ons op het toneel) zorgt mbv de band voor de changementen tussen de optredens. Op dat moment is hij leidend!

-     Wat verder opvalt is dat vaak de bassist bij z’n versterker wil staan terwijl de lange basgolven pas na een paar meter goed hoorbaar zijn. De bas staat daardoor vaak te hard. Dit geldt ook voor gitaristen. Vaak zetten ze hun versterker zo hard dat we hen niet meer over de PA laten klinken daar we daar toch niet overheen komen. Hoor je jezelf niet dan vraag je om meer monitor. Wat moeilijk is maar zeker te leren is goed naar je monitormix te luisteren en bepalen waarom je jezelf niet goed hoort, soms staat juist een ander te hard.

-     Wat je bij soundcheck doet moet je ook bij het optreden doen.

-     Voor het licht (en geluid) zijn de setlijsten van belang ter voorbereiding en dat daar aan gehouden wordt. Je kan de sferen aanpassen op de nummers en als je dat hebt voorbereid en er komt een ander nummer dan is dat erg vervelend.


Samenwerking
-    Tussen musici en techniek verbeteren (coaches)
      o    Musici voorbereiden
                   Eigen verantwoordelijkheid deugdelijkheid materialen
                   Voorkeuren tijdig vooraf regelen; niet op het laatst
                   Tijdens en/of buiten repetities deelnemers onderricht adviseren in:
            •    het instrument en bijbehorend geluidsapperatuur
            •    het van blad spelen. Iedereen hetzelfde document
            •    het op gehoor meespelen
            •    korte theorie over opbouw songs incl. modulaties of transposities
                    Alles in begrijpelijke taal
                    Wanneer inzetten leren aanvoelen oefenen
                    De juiste starttoon leren pakken.
                    Vooral gitaristen / bassisten moeten zorgen voor eigen snoeren en                             stemapparaten (!), zodat ze met een gestemde gitaar kunnen spelen. Ik                     hoor nog te vaak: maar ik heb de gitaar nog thuis gestemd, waarom                           moet ik nu stemmen?.
        o    Techniek ontlasten/voorbereiden
                   Eerst een lijncheck
                   Soundcheck pas als alle hardware verbindingen kloppen met wat op de                      mixer is ingeprikt

Video
-    Alleen kwalitatief goede filmpjes tonen
-    Regie en editing. Mogelijkheid bieden tot het maken van een mooie video compilatie door knip en plakwerk. Er ontstaat dan iets waar de deelnemers trots op zullen zijn en veel meer actief zullen gaan verspreiden.

Ideeën
-    1x per jaar een grote inloop ROSDAG met optredens in diverse zaaltje voor de werving van nieuwe ROSSERS.

-    Tussentijdse optredens in kleine zaaltje  voor het eggie op vrijdag na de Ros ochtend. Kan je steeds een paar nrs laten zien van je playlist en zo feedback van het publiek  krijgen voor verbetering (vooral mede ROSSERS)

-    En daar wat video’s van maken. Indien oké op YouTube . Dat staat lekker dynamisch en is wervend voor de preerosser

-    Verder  iedere Rosser krijgt  een aparte opdracht krijgt voor een korte soloact in
zijn discipline.


-    Verder bandoptredens verder stimuleren in de omgeving (verdienmodel?). Dat optreden in de Velder was voor ons ontzettend goed en ook leuk om te doen.


-    De maaltijd  was een prima idee, maar voor degenen die nog moesten soundchecken onpraktisch. Leuker zou zijn als je aan het eind van een middag gezamenlijk kon afsluiten met een facultatieve maaltijd.

-    Een andere suggestie die ik wil doen is: probeer de aanhang/ thuisfront van der ROS’ers  nog meer te betrekken.

o    Hoe concreet?


-    Een ROS café waar ook de partners van groepsleden met elkaar kunnen kennismaken zou een idee kunnen zijn. Dat zal de sociale doelstelling van ROS  ondersteunen en het sociale draagvlak voor ROS kunnen vergroten.


-    Uiteraard ligt het ook bij de deelnemers zelf om dit te bereiken maar een actie vanuit de organisatie kan dit stimuleren.

-    Ik denk dat ook ROS’ers tot betere prestaties komen als zij zich gesteund voelen door het thuisfront

-    Het zou makkelijker zijn om het optreden in een kroegje plaats te laten vinden, waar alleen de zang uitversterkt wordt en de rest over de versterkers kan gaan. Maar misschien is het juist wel de bedoeling om het binnen Cultura te houden.