s
Aanmelden
'We hebben al heel wat mensen van enorme zenuwen
naar een enorme kick zien gaan'. 

(Willem Assenbroek)
10

   

ROS EDITIONS

De eigen bijdrage aan ROS EDITIONS bedraagt € 135,-- incl. BTW.

Je krijgt daarvoor 8 repetities van 2 uur in volledig uitgeruste oefenruimtes, 
een eindpresentatie van 2 uur, inclusief soundcheck 30 min/band, 
bandcoaching en een  gezellige groep mensen om je heen.

Meer over ROS EDITIONS

Aanmelden voor ROS EDITIONS kan online of door een van de repetities te bezoeken.

Je verklaart je daarmee akkoord met het gebruik van audio-opnames en beeldopnames voor promotiedoeleinden.
 
Pas na aanvang van de 3e repetitie ontvang je een factuur
 


ROS POOL

Aanmelden voor de ROS POOL (gratis) kan door een mailtje met je naam en instrument te sturen aan rockingoldschool@gmail.com 

Na verwerking van je aanmelding ontvang je voortaan alle updates over ROS!