s
Aanmelden
'We hebben al heel wat mensen van enorme zenuwen
naar een enorme kick zien gaan'. 

(Willem Assenbroek)
10

   

ROS EDITIONS

De eigen bijdrage aan ROS EDITIONS bedraagt € 135,-- incl. BTW.

Je krijgt daarvoor 8 repetities van 2 uur in volledig uitgeruste oefenruimtes, 
een eindpresentatie van 2 uur, inclusief soundcheck 30 min/band, 
bandcoaching en een  gezellige groep mensen om je heen.

Aanmelden voor ROS EDITIONS kan door een mailtje te sturen aan 

rockingoldschool@gmail.com 

of door een van de repetities te bezoeken. 

Bij de 3e repetitie volgt definiteve inschrijving via een inschrijvingsformulier. 

Je verklaart je daarmee akkoord met het gebruik van audio-opnames en beeldopnames voor promotiedoeleinden.
 
Pas na de 3e repetitie wordt de factuur verzonden
 


ROS POOL

Aanmelden voor de ROS POOL (gratis) kan door een mailtje met je naam en instrument te sturen aan rockingoldschool@gmail.com 

Na verwerking van je aanmelding ontvang je voortaan alle updates over ROS!